Liên hệ

  • Địa Chỉ

    Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
  • Email

    melinhhotel@gmail.com
  • Điện Thoại

    0988.776.816